“Tetapi sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah hati yang ada didalam dada.” —  QS. Al-Hajj/22: 46 […]

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, washshalaatu wassalaamu ala rasulillah, wa’ala aalihi wa-sahbihi wamawwalah.. amma Ba’du.. Pada suatu ketika, Pak Guru bertanya kepada kami […]